มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

มัณฑะเลย์ เคยเป็นอดีตเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ รองจาก นครย่างกุ้ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของประเทศ เป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างประเทศจีนและอินเดีย มีการตั้งศูนย์นิคมอุตสาหกรรม โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานผลิตเครื่องจักรกล จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดยมัณฑะเลย์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดต่างๆ หรือ พระราชวัง อาทิเช่น
– พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยไม้สัก มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ได้ถูกทำลายลงไปจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในปัจจุบันนี้ พระราชวังมัณฑะเลย์ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ในเขตป้อมมัณฑะเลย์ภายใต้อาณาเขตของกองทัพเม่า ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองมัณฑะเลย์ และยังมีสุสานที่ฝังพระศพของพระเจ้ามินดง อีกด้วย
– วัดกุโสดอร์ (Kuthodaw Pagoda) เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี มีเอกลักษณ์ที่ก่อสร้างและทาสีด้วยสีขาวทั้งวัด เพราะถือเป็นสัญลักษณ์ของการสังคายนาพระไตรปิฎก โดยวัดนี้มีการจารึกพระไตรปิฎกบนแผ่นหินว่า 729 แผ่น ทางวัดได้มีหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยการรับรองของกินเนสบุ๊ค
– วัดชเวนันดอว์ (Shwenandaw Kyaung) เป็นวัดมีการแกะสลักเรือนไม้ได้อย่างสวยงามมาก มีการปิดทองแปะให้เห็นจากภายในอุโบสถ
– สะพานไม้อูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาว 2 กิโลเมตร สร้างด้วยไม้สักทั้งหมดมีอายุกว่า 200 ปี จัดได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเลยทีเดียว

โดยรวมแล้ว หากนักท่องเที่ยวอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบช้าๆ เนิบๆ ไม่เร่งรีบตามกระแสโลก อย่างที่เราเรียกกันว่า Slow life มัณฑะเลย์ จะทำให้คุณหลงรักได้อย่างแน่นอนครับ

Leave a Reply