ปราสาทพระวิหาร ประเทศเวียดนาม

ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear) เป็นปราสาทหินตามศาสนาฮินดู ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นพื้นที่พิพาทที่อยู่ระหว่างบ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ
บ้านสรายจร็อม อ.จอมกระสานต์ จ.พระวิหาร ของประเทศกัมพูชา โดยปราสาทนี้จะมีหลายชื่อ ชาวกัมพูชาจะเรียกว่า “พนมพระวิหาร” ขณะที่ชาวไทยจะเรียกว่า “เขาพระวิหาร”

ปราสาทพระวิหารได้รับอิทธิพลการก่อสร้างตามแบบของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ที่มีพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด ประกอบด้วยหมู่เทวาลัยและปราสาทหินจำนวนมาก เป็นศิลปะแบบบันทายศรี มีบางส่วนที่คล้ายกับวิหารของปราสาทนครวัด มีการจัดวางผังตัวปราสาทให้หันไปทางทิศเหนือซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นทั่วๆ ไปที่จะหันไปทางทิศตะวันออก ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายและศิลาแลง

จุดเด่นของปราสาทเขาพระวิหาร
– บันไดดินด้านหน้าของปราสาท เป็นทางเดินขึ้น-ลง อยู่ทางด้านทิศเหนือ มีจำนวน 162 ขั้น มีขนาดความกว่าง 8 เมตร x ยาว 75.5 เมตร มีรูปปั้นสิงห์ทวารบาล ตั้งอยู่ตรงฐานข้างบันได ตามความเชื่อที่ว่า ช่วยปกปักษ์รักษาดูแลเส้นทาง
– สะพานนาคราช หรือ ลานนาคราช ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ปูด้วยแผ่นหินเรียบ ด้านข้างสะพานจะมีนาคราช 7 เศียร จำนวน 2 ตัวตั้งอยู่ โดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ ลำตัวทอดยาวไปทางทิศใต้ โดยทั้ง 2 ตัวยังเป็นนาคราชที่ยังไม่มีรัศมีเข้ามาประกอบ แลดูเหมือนงู เป็นศิลปะของชาวขอม แบบปาปวน
– โคปุระ (ซุ้มประตู) ชั้นที่ 5 มีภาพวาดโดยปามังติเอร์อยู่ มีศาลาจัตุรมุขทรงกากบาท มีรูปปั้นสิงห์นั่งอยู่ตรงซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศตามศิลปะแบบบเกาะแกร์
– โคปุระ (ซุ้มประตู) ชั้นที่ 4 (ปราสาทหลังที่ 2) จะมีภาพวาดพิธีกวนเกษียรสมุทร ทับหลังเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่เหนืออนันตนาคราช
– โคปุระ (ซุ้มประตู) ชั้นที่ 3 (ปราสาทหลังที่ 1) มีทับหลังพระนารายณ์ 4 กรทรงครุฑ มีภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะประดับอยู่ สองข้างฐานมีรูปปั้นสิงห์นั่งอยู่
– โคปุระ (ซุ้มประตู) ชั้นที่ 2 จะพบร่องรองสกัดพื้นศิลาเป็นหลุมกลมๆ เพื่อใส่เสาปะรำพิธี มีอักษรขอมจารึกบริเวณกรอบประตู
– โคปุระ (ซุ้มประตู) ชั้นที่ 1 มีศาลาจัตุรมุขทรงกากบาท โดยมีบันไดหินที่ค่อนข้างชัน ตามความเชื่อที่ว่า เวลาเข้าเฝ้าเทพจะต้องแสดงความเคารพด้วยการหมอบคลานเข้าไป
– สระสรง ใช้เป็นสถานที่ในการชำระร่างกายก่อนทำพิธีทางศาสนา

ปราสาทเขาพระวิหารจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม โดยเขาพระวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2551

Leave a Reply